Neovintage I

Neovintage A/W 2017/2018
Fashion Designer: Sandra Płokarz
Photo: Kasia M. Sosnowska
Model: Lila (Mango Models Agency)
MUA: Aga Zajdel