Kiyong

Photography: Kasia M. Sosnowska | @kasia.m.sosnowska
Model: Kiyong (United For Models) | @kiyongmaeng
MUA: Zosia Zimniewicz